Det här kan jag hjälpa till med

  • Arkivering och diarieföring
  • Gallringsutredningar inkl. gallring
  • Informationsvärdering
  • Framtagande av dokumenthanteringsplaner
  • Förstudier inför e-arkivsprojekt
  • Råd och stöd vid övriga dokumenthanteringsprojekt
  • Utbildning inom offentlighetsprincipen samt nya dataskyddsförordningen
  • Katalogisering och klassifikation
  • Metadatastrukturer